DECRET nr. 442 din 18 iunie 2001pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 25 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 99 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 133 din 7 iunie 2001,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASE--------------