LEGE nr. 315 din 18 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 21 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAţILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-------------