LEGE nr. 313 din 18 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 21 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 29 martie 2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN ZOLTAN PUSKASAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC------------