HOTĂRÂRE nr. 23 din 18 iunie 2001pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 21 iunie 2001    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, se modifica după cum urmează:- La articolul 56 alineatul (2), punctul XIII va avea următorul cuprins: "XIII. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii;"Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------------