HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intră în vigoare la 9 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Adrian Aurelian Raducan,secretar de stat  +  AnexăINSTRUCTIUNI 07/06/2001