ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 7 iunie 2001pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICPrevederile art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statp. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de stat-------