ORDIN nr. 282 din 11 mai 2001pentru aprobarea Normelor privind suplimentele nutritive
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 iunie 2001    Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor art. 22 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 4.727 din 11 mai 2001,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind suplimentele nutritive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele privind suplimentele nutritive sunt obligatorii pentru toţi producătorii, importatorii şi distribuitorii de astfel de produse.  +  Articolul 3Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală de asistenţa medicală şi farmaceutica, Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi institutele de sănătate publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Nerespectarea Normelor privind suplimentele nutritive atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.  +  Articolul 5Pentru produsele care se încadrează în anexa nr. 1 la Normele privind suplimentele nutritive avizele sanitare obţinute anterior publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, rămân valabile.  +  Articolul 6Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2000 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrana, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăNORMA 11/05/2001