LEGE nr. 18 din 27 septembrie 1990 (*republicată*)pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 13 iunie 2001    ------------ Notă *) Republicată ca urmare a constatării unor diferenţe de traducere din limba engleza în limba română în conţinutul convenţiei.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.CONVENTIE (R) 20/11/1989