LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectoriala inițiate de Ministerul Culturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 42 din 30 ianuarie 2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectoriala inițiate de Ministerul Culturii, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarea modificare:– În tot cuprinsul ordonanței sintagma Ministerul Culturii se înlocuiește cu sintagma Ministerul Culturii și Cultelor.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ------------