LEGE nr. 309 din 7 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"c) selectarea proiectelor eligibile care urmează să fie finanţate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală;"2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia SAPARD este de 145, repartizarea acestora la nivel central şi regional urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, şi se încadrează în numărul total de personal aprobat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Personalul Agenţiei SAPARD se angajează prin concurs, în funcţie de structura şi obiectivele acesteia."4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Agenţia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN-ZOLTAN PUSKASAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU----------------