ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 7 iunie 2001privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICPrin derogare de la prevederile art. 42 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se aproba achiziţia directa, cu plata din surse proprii, de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a unui imobil proprietate a Societăţii Comerciale "Publirom" - S.A., compus din construcţii şi terenul aferent, situat în municipiul Bucureşti, Bd Expoziţiei nr. 2 bis, sectorul 1, având datele tehnice şi preţul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă
               
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se achiziţionează imobilulPersoana juridică care achiziţionează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea imobilului (fără T.V.A.)  - lei -
    Municipiul Bucureşti, Bd Expoziţiei nr. 2 bis, sectorul 1Societatea Comercială "Publirom" - S.A.Regia Autonomă "Monitorul Oficial"Clădirea principală:Clădiri: 5.168.790.000
    -suprafaţa construită = 1.346,93 m2Terenul aferent: 655.223.000
    -suprafaţa desfăşurată = 3.773,00 m2Total: 5.824.013.000
    Construcţii anexe:  
    -cabină poartă = 48,40 m2  
    -magazie = 18,74 m2  
          -ateliere de tâmplărie = 208,16 m2  
          -şopron = 15,42 m2  
          Total suprafaţă construită = 1.637,65 m2
          Total suprafaţă desfăşurată = 4.063,72m2
          Terenul aferent:  
          -suprafaţa terenului = 3.120 m2
  -------