LEGE nr. 294 din 5 iunie 2001pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------