LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 februarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------