ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 31 mai 2001pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Mandatul de judecător sau, după caz, de procuror financiar încetează şi în caz de reorganizare ca urmare a reducerii, prin lege, a numărului de posturi, precum şi în cazul refuzului de a ocupa un alt post corespunzător de judecător sau de procuror financiar în urma acestei reorganizari. (3) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor financiari pentru situaţia prevăzută la alin. (2) se face de Preşedintele României, la propunerea Plenului Curţii de Conturi, adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------