HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 mai 2001pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale, prevăzute la art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 7^1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele amenzilor contravenţionale, prevăzute la pct. I-V ale art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează: a) de la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. I; b) de la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. II; c) de la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. III; d) de la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. IV; e) de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la pct. V.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------