ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 31 mai 2001pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:- Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului, cu excepţia declaraţiilor pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 iulie 2001. (2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia şi se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit. (3) Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotărâre a Guvernului, după caz. (4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la funcţia de baza, pe întregul an fiscal şi pentru care angajatorul a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 27, nu au obligaţia să depună declaraţie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finala nu au obligaţia să depună declaraţia specială pentru aceste venituri."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------