HOTĂRÎRE nr. 774 din 27 noiembrie 1992cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 28 noiembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru lunile noiembrie-decembrie 1992, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor calcula fondul destinat plăţii salariilor pentru care nu plătesc impozit suplimentar, prin majorarea fondului de salarii de referinţa cu coeficientul de indexare de 65% stabilit pentru perioada mai-august 1992, la care se va adauga suma rezultată din înmulţirea numărului mediu scriptic de personal din fiecare luna cu valoarea compensării-indexării medii pe salariat de 9.000 lei lunar brut. Compensarea-indexarea de 9.000 lei lunar brut rezultă din însumarea compensării-indexării medii de 3.750 lei lunar, pentru perioada septembrie-octombrie 1992, cu valoarea compensării-indexării de 5.250 lei lunar, cît rezultă în medie pe salariat pentru perioada noiembrie- decembrie 1992, ceea ce reprezintă, la nivelul economiei, o creştere medie a salariilor de 17,7% faţă de perioada septembrie-octombrie 1992. (2) Pe baza prevederilor alin. (1), ca şi a corectiilor ce se aduc fondului destinat plăţii salariilor pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar potrivit reglementărilor în vigoare, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se negociaza potrivit legii, vor stabili, după consultarea sindicatelor, modalităţile de compensare şi indexare a salariilor în suma fixa sau în procent, precum şi valoarea acestora, ţinînd seama de valoarea medie a compensării-indexării de 5.250 lei lunar, de nivelul salariului mediu realizat în luna octombrie 1992, precum şi de posibilităţile financiare proprii în perioada noiembrie-decembrie 1992.  +  Articolul 2Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 58/1992 şi art. 1 alin. (3) din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, salariile personalului din instituţiile publice, precum şi cele ale personalului din cadrul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi compensate-indexate, începînd cu data de 1 noiembrie 1992, în aceeaşi proporţie cu creşterea medie a salariilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3Tranşele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii noiembrie 1992, stabilite în baza procentului de compensare-indexare a salariilor prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexa.  +  Articolul 4Se recomanda unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti să aplice compensarea-indexarea salariilor ţinînd seama de prevederile prezentei hotărîri.  +  Articolul 5 (1) Începînd cu data de 1 noiembrie 1992, salariul de baza minim brut pe ţara este de 15.215 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 89,50 lei/ora. (2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim brut pe ţara, prevăzut la alin. (1), la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. (3) Persoanele juridice şi persoanele fizice, care angajează personal salariat, cu program complet sau program parţial, nu pot negocia şi stabili salariul de baza prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţara. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna noiembrie 1992
             
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozit lunar
    pînă la 1.800   6%    
    1.801 - 2.000   108 + 10%pentru ceea ce depăşeşte1.800 lei
    2.001 - 2.700   128 + 18%pentru ceea ce depăşeşte2.000 lei
    2.701 - 4.500   254 + 22%pentru ceea ce depăşeşte2.700 lei
    4.501 - 7.300   650 + 23%pentru ceea ce depăşeşte4.500 lei
    7.301 - 10.900   1.294 + 24%pentru ceea ce depăşeşte7.300 lei
    10.901 - 18.400   2.158 + 25%pentru ceea ce depăşeşte10.900 lei
    18.401 - 25.700   4.033 + 26%pentru ceea ce depăşeşte18.400 lei
    25.701 - 36.500   5.931 + 28%pentru ceea ce depăşeşte25.700 lei
    36.501 - 54.800   8.955 + 31%pentru ceea ce depăşeşte36.500 lei
    54.801 - 73.100   14.628 + 35%pentru ceea ce depăşeşte54.800 lei
    73.101 - 91.500   21.033 + 40%pentru ceea ce depăşeşte73.100 lei
    peste 91.500   28.393 + 45%pentru ceea ce depăşeşte91.500 lei
  ----------