DECRET nr. 1.176 din 28 decembrie 1968pentru ratificarea Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internationala a marcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 1969    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internationala a marcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare de către Republica Socialistă România a aranjamentului menţionat la articolul 1 se va face o declaraţie cu următorul conţinut: "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă reglementarea din articolul 14 alineatul 7 din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internationala a marcilor, nu este în concordanta cu Declaraţia asupra acordării independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezoluţia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capăt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestările sale". Preşedintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCUARANJAMENT 14/07/1967