ORDIN nr. 649 din 25 aprilie 2001privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 31 mai 2001    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,în temeiul prevederilor art. 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,având în vedere avizul Consiliului tehnico-ştiinţific nr. 151 din 1 septembrie 2000,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normativul pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală tehnica în construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Normativul pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, nepublicat.--------- Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi, de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnica de Calcul în Construcţii - S.A.Ministrul lucrărilorpublice, transporturilorşi locuinţei,Miron Tudor Mitrea-----------