LEGE nr. 269 din 28 mai 2001pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91 din 29 iunie 2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------