HOTĂRÎRE nr. 764 din 20 noiembrie 1992privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România şi a Hotărîrii Guvernului nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentu lui privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc şi unele modificări la Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 8 decembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992 şi articolul 18 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486/1992, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Organizatorii de jocuri de noroc sînt obligaţi ca pînă la 31 decembrie 1992 să depună actele necesare în vederea obţinerii avizului de funcţionare de la Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, iar apoi, în termen de 10 zile de la avizare, sa înştiinţeze în scris organul de poliţie din raza de activitate, competent sa desfăşoare, potrivit legii, activităţi de supraveghere şi control."2. Articolul 18 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486/1992, va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992, organizatorii de jocuri de noroc, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară asemenea activităţi în baza unor autorizari date de consiliile locale, de organele judecătoreşti sau de alte organe abilitate de lege, sînt obligaţi ca pînă la data de 31 decembrie 1992 să depună actele necesare în vederea obţinerii avizării şi atestării de funcţionare de către comisie."  +  Articolul 2Articolul 1 litera a) din Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992, astfel cum a fost modificat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486/1992, se completează şi va avea următorul cuprins:"a) jocuri cu cistiguri generate de elemente aleatorii, desfăşurate la mese obişnuite sau speciale, folosind bile, cărţi, însemne, oase, zaruri etc. (de exemplu: ruleta americana, ruleta franceza, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fer, red-go, punto banco, bridge necompetitional, table, canasta, pinacle, 66, pasiente, gare au coeur, belota, 21, alba-neagra şi altele);" p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George Danielescu --------------------