HOTĂRÂRE nr. 476 din 17 mai 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 29 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministru de interne,Nicolae Berechet,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul turismului,Matei-Agathon Danp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Vasile Molan,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăNORMA 17/05/2001