ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 24 mai 2001pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 25 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Până la organizarea alegerilor locale generale din anul 2004 numărul viceprimarilor municipiului Bucureşti şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti rămâne cel stabilit în urma alegerilor locale din anul 2000, fiind de 4 la municipiul Bucureşti, respectiv câte 2 la fiecare sector."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-------