HOTĂRÂRE nr. 362 din 17 mai 1960pentru aprobarea modificării Regulamentului privind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 941 din 25 iulie 1959
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 18 mai 1960    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 941 din 25 iulie 1959, precum urmează: a) Litera "f" din articolul 28 va avea următorul cuprins:"f) produsele lactate, zahărul, carnea, produsele alimentare fabricate, bumbacul, pielaria fabricata neconfectionata, cerealele, legumele, seminţele de floarea-soarelui, ricin şi soia, lintea, mazarea, fasolea, fructele, cartofii, furajele, produsele destinate insamantarilor, lemnele de foc, mangalul, deşeurile de cherestea şi cele metalice, bolovanii, varul, piatra de var, oasele, copitele şi coarnele, prezentate ca expeditii de vagoane încărcate pe liniile de garaj, la silozuri, pe terenuri sau magazii închiriate din incinta statiilor fără a fi fost cantarite, din cauza ca acestea nu sînt înzestrate cu cantare poduri-bascule sau automate, ori cele existente nu funcţionează sau nu au fost recunoscute, precum şi în cazul cînd aceste produse se prezintă spre transport în slepuri sau transporturi auto neinsotite." b) Alineatul ultim din articolul 28 va avea următorul cuprins:"În lunile de vîrf de trafic, în care cantarirea mărfurilor prevăzute la lit. f de mai sus, ar putea constitui o cauza de neîndeplinire a planului de transport, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor este autorizat sa limiteze - prin ordin - cantarirea acestor mărfuri, pînă la minimum 10% din tonajul prezentat spre transport. Excepţie de la această măsură, fac expeditiile de vagoane care conţin cereale, cartofi, seminţe de floarea-soarelui, ricin şi soia, lemne de foc şi carne, încărcate în vrac, care se vor cantari în toate cazurile".--------