LEGE nr. 252 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, cu următoarea modificare:- Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Organizarea şi funcţionarea Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-----------