ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 mai 2001pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 22 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"La numirea în funcţii se va respecta principiul potrivit căruia ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii sa nu fie subordonaţi altora cu grade mai mici. Excepţie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate şi care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum şi cadrele militare aparţinând Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Justiţiei şi Serviciului de Protecţie şi Paza."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statp. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru Radu TimofteDirectorul Serviciului de Informaţii Externe,Gheorghe FulgaDirectorul Serviciului de Protecţie şi Paza,Gabriel NaghiDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Tudor TanaseMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu─────────────────────