LEGE nr. 233 din 16 mai 2001privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 22 mai 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului funcționează Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de primul-ministru.2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Se înființează Centrul Național al Cinematografiei ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Național al Cinematografiei care se desființează. Centrul Național al Cinematografiei este condus de un președinte și de un vicepreședinte, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -----