HOTĂRÎREA nr. 723 din 10 noiembrie 1992privind preluarea în plata, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigrantilor politici greci prin Societatea de Cruce Roşie din România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 4 decembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Cu începere de la 1 ianuarie 1993, ajutoarele emigrantilor politici greci, acordate, pînă la data prezentei hotărîri, prin Societatea de Cruce Roşie din România, se preiau în plata de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Preluarea documentelor privind ajutoarele acordate se va face printr-un protocol încheiat între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Societatea de Cruce Roşie din România.  +  Articolul 2Stabilirea şi plata drepturilor se vor face centralizat printr-un singur oficiu de pensii din cadrul Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Ajutoarele stabilite pînă la data prezentei hotărîri se menţin şi se achită în continuare titularilor. Aceste ajutoare vor beneficia şi în viitor de indexarile, compensările şi majorările acordate potrivit reglementărilor referitoare la pensiile din cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) De asemenea, după 1 ianuarie 1993, pentru emigrantii politici greci, care îndeplinesc condiţiile de acordare a unor asemenea ajutoare, drepturile vor fi stabilite şi plătite, potrivit legislaţiei de pensii din cadrul asigurărilor sociale de stat, prin oficiul de pensii prevăzut la art. 2. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Gheorghe Brehoi,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului,veniturilor statului şi controlului financiar,Florian Bercea--------------------------