HOTĂRÂRE nr. 122 din 7 martie 1964privind aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind transporturile internaţionale rutiere
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  COLECŢIA H.C.M. nr. 8 din 7 martie 1964    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte: 1. Se aprobă Acordul între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind transporturile internaţionale rutiere, încheiat la Bucureşti, la 25 decembrie 1963. ACORD 25/12/1963