HOTĂRÂRE nr. 430 din 25 aprilie 2001privind aprobarea Strategiei Guvernului României de imbunatatire a situaţiei romilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 16 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia Guvernului României de imbunatatire a situaţiei romilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:-----------------Ministrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistru de interne,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu  +  AnexăSTRATEGIE 25/04/2001