HOTĂRÎRE nr. 706 din 2 noiembrie 1992privind acoperirea diferenţelor de preţ la zahărul destinat populaţiei pentru perioada aprilie - august 1992
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 26 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Diferenţele neacoperite din adaosul comercial la zahărul destinat consumului populaţiei în regim rationalizat, pentru perioada aprilie-august 1992, se suporta de la bugetul de stat din fondurile alocate Ministerului Comerţului şi Turismului şi CENTROCOOP pe anul 1992, după cum urmează: a) pentru luna aprilie 1992:- 6,00 lei/kg pentru distanţe de pînă la 300 km faţă de statia de încărcare;- 8,50 lei/kg pentru distanţe de 301-500 km faţă de statia de încărcare;- 11,00 lei/kg pentru distanţe de 501-700 km faţă de statia de încărcare;- 14,00 lei/kg pentru distanţe de peste 700 km faţă de statia de încărcare; b) pentru lunile mai-august 1992:- 5,00 lei/kg pentru distanţe de pînă la 300 km faţă de statia de încărcare;- 7,50 lei/kg pentru distanţe de 301-500 km faţă de statia de încărcare;- 10,00 lei/kg pentru distanţe de 501-700 km faţă de statia de încărcare;- 13,00 lei/kg pentru distanţe de peste 700 km faţă de statia de încărcare.  +  Articolul 2Ministerul Comerţului şi Turismului şi CENTROCOOP vor prezenta, în vederea acordării diferenţelor de preţ, justificarea fondurilor alocate de la bugetul statului şi confirmarea destinaţiei zahărului pentru consumul populaţiei în sistem rationalizat.  +  Articolul 3Ministerul Comerţului şi Turismului, CENTROCOOP şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor elabora norme metodologice privind punerea în executare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:--------------- p. Ministrul comerţului şi turismului,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şicontrolului financiar,Florian Bercea-------------------