HOTĂRÎRE Nr. 703 din 2 octombrie 1992pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1041/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 304 din 26 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1041/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism se completează la numărul curent 10. Societatea Comercială "Continental" - S.A. Bucureşti, coloana a 6-a "Denumirea unităţii care îşi încetează activitatea", astfel:"Oficiul Judeţean de Turism Timiş, Oficiul Judeţean de Turism Mures, Oficiul Judeţean de Turism Sibiu, Oficiul Judeţean de Turism Cluj şi Întreprinderea de Hoteluri şi Restaurante Mamaia.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:p. Ministrul comerţului şi turismului,Gheorghe Albusecretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu-------------