ORDIN nr. 340 din 4 mai 2001pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, casele teritoriale şi locale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din lege.  +  Articolul 3Prezentele norme vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuNORMA 04/05/2001