ORDIN nr. 1.707/2023/66/2024pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid tehnic pentru reglementarea circulației rutiere în soluție 2+1 (benzi de circulație) pe drumurile naționale aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.", indicativ AND 617-2023
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 1.707 din 20 septembrie 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 66 din 8 aprilie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 24 mai 2024  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid tehnic pentru reglementarea circulației rutiere în soluție 2+1 (benzi de circulație) pe drumurile naționale aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.“, indicativ AND 617-2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂGHID TEHNICpentru reglementarea circulației rutiere în soluție 2+1 (benzi de circulație) pe drumurilenaționale aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a InfrastructuriiRutiere - S.A., indicativ AND 617-2023