DECRET nr. 281 din 21 septembrie 1981privind organizarea "Saptaminii Crucii Roşii" din Republica Socialistă România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 22 septembrie 1981    Consiliul de Stat emite acest decret:  +  Articolul 1Anual, în cursul lunii septembrie, se organizează "Saptamina Crucii Roşii" din Republica Socialistă România.  +  Articolul 2În cadrul "Saptaminii Crucii Roşii" se intensifica acţiunile pentru educarea igienico-sanitară a populaţiei, în scopul prevenirii imbolnavirilor, de igienizare şi infrumusetare a localităţilor, intrecerile formatiilor sanitare voluntare ale Crucii Roşii, manifestările cultural-artistice şi sportive, precum şi acţiunile privind pregătirea populaţiei pentru acordarea primului ajutor.  +  Articolul 3În vederea stringerii de fonduri necesare acţiunilor umanitare prevăzute în Statutul Societăţii de Cruce Roşie, în "Saptamina Crucii Roşii" se organizează acţiuni pentru difuzarea, în scopul valorificării, de ecusoane, insigne, precum şi expoziţii cu vînzare, manifestări cultural-artistice şi sportive, urmate de tombole cu organizarea tragerii în aceeaşi zi, la locul de desfăşurare a acestora. În aceasta saptamina întreprinderile cinematografice şi instituţiile cultural-artistice vor percepe un tarif suplimentar de 1 leu la biletele de intrare la spectacolele artistice şi culturale, iar organizaţiile sportive vor percepe un tarif suplimentar de 2 lei la manifestările sportive. Perceperea tarifului suplimentar de 1 şi 2 lei se va face pe baza unui timbru emis de Crucea Roşie, care se aplică pe biletele de intrare. Sumele realizate vor fi depuse în contul Societăţii de Cruce Roşie.  +  Articolul 4Veniturile realizate din acţiunile desfăşurate în "Saptamina Crucii Roşii", prevăzute la art. 3, sînt scutite de orice fel de impozite şi taxe.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi organizaţiile obşteşti, vor colabora cu Societatea de Cruce Roşie pentru realizarea acţiunilor prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 6Unităţile de stat şi organizaţiile obşteşti vor sprijini organizaţiile de Cruce Roşie prin punerea la dispoziţia acestora, pe timpul desfăşurării acţiunilor iniţiate în aceasta saptamina, a salilor de spectacole şi a altor mijloace necesare, fără ca prin aceasta să se afecteze planul de acţiuni al acestor unităţi. Organizaţiile de Cruce Roşie vor plati unităţilor care au pus la dispoziţie sali de spectacole şi alte mijloace sumele aferente cheltuielilor efectuate de acestea în cadrul acţiunilor desfăşurate.  +  Articolul 7Decretul nr. 325/1957 privind organizarea anuală a "Saptaminii Crucii Roşii a Republicii Populare Române", precum şi scutirea de impozite şi taxe a unor manifestatii artistice, culturale şi sportive iniţiate de Crucea Roşie a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 18 din 16 iulie 1957, se abroga. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România───────────────