LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 12 iunie 1930    CAROL II,Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:  +  Articolul 1Biroul cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, reglementat în legile I din anul 1868 şi LXI din anul 1881 şi regulamentul din 8 Aprilie 1869, va funcţiona pe lîngă judecătoria urbana Cluj, ca secţie specială, sub conducerea unui judecător ca şef, ajutat de un alt judecător, de 2 directori şi un ajutor director de carte funduara şi de 3 impiegati.Încheierile şi jurnalele date conform citatelor legi şi conform legii XXIX din 1887, sînt supuse căilor de atac prevăzute la art. II, alin. 2 din legea LIV 1912, urmând a se judeca apelurile de către tribunalul Cluj, iar recursurile în casare de către Înaltă Curte de casaţie şi justiţie.  +  Articolul 2Această lege se pune în aplicare pe data de 15 Iunie 1930.Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 27 Mai anul 1930 şi s-a adoptat cu majoritate de una suta patrusprezece voturi contra trei.Vice-preşedinte,Pompiliu Ioanitescu,(L. S. A. D.)Secretar,N. S. Rusanescu.Această lege s-a votat de Senat în şedinţa dela 4 Iunie anul 1930 şi s-a adoptat cu unanimitate de optzeci şi şase voturi.Vice-preşedinte,I. Blaga(L. S. S.)Secretar,N. N. BotezPromulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.CAROL(L. S.St.)Preşedintele Consiliului de Miniştri şiministrul justiţiei ad-interim,G. G. Mironescu──────────────