ORDIN nr. 2.855 din 30 aprilie 2024privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.570/2023 pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului național "Limes" și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale "Limes"
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 mai 2024  În baza prevederilor art. 5 lit. d) din Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972, acceptată de România prin Decretul Consiliului Provizoriu de Uniune Națională nr. 187/1990,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și ale art. 12 lit. b) și m) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 14 alin. (2) și (3), precum și ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii nr. 3.570/2023 pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului național „Limes“ și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1047 din 20 noiembrie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Comisia este compusă din 17 membri, numiți prin ordin al ministrului culturii, în funcție de competența în domeniu.2. În anexă, la articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Biroul este format din 4 membri, angajați ai instituțiilor responsabile cu coordonarea Programului.  +  Articolul IIMembrii Comisiei Naționale „Limes“ și ai biroului permanent al comisiei care și-au început mandatul la data intrării în vigoare a prezentului ordin își continuă activitatea în cadrul comisiei și biroului până la încheierea mandatului respectiv, cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordinul menționat la art. I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2024.Nr. 2.855.-----