ORDIN nr. 3 din 27 aprilie 2001privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001    Având în vedere prevederile art. 32 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentul ordin.  +  Articolul UNICCoeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 este de 1.303,33.[1 leu(11 iunie 1948) = 1.303,33 lei 14(februarie 2001)]p. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI───────────────