ORDIN nr. 4.067 din 28 martie 2024pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024  Luând în considerare:– propunerea grupului de lucru responsabil de actualizarea metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;– raportul de metaranking pentru anul 2023 elaborat de grupul de lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking,în temeiul:– prevederilor art. 115, art. 148 alin. (1) lit. d) și art. 149 alin. (10) lit. a) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului educației nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exercițiului național de metaranking, cu completările ulterioare;– prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 3.046/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking;– Referatului de aprobare nr. 142/DGIU din 12.03.2024 în vederea emiterii prezentului ordin;– prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 martie 2024.Nr. 4.067.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024