LEGE nr. 90 din 10 aprilie 2024privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 31 august 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 1 septembrie 2023, cu următoarea modificare: – La articolul I punctul 12, alineatul (8) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(8) Utilizarea datelor înregistrate în Registrul național de diabet zaharat și prediabet este permisă Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică și în vederea realizării de rapoarte, analize, evaluări statistice și pentru elaborarea politicilor de sănătate aferente.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 10 aprilie 2024.Nr. 90.-----