HOTĂRÂRE nr. 305 din 4 aprilie 2024pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 18, art. 158 alin. (5) lit. d) și al art. 161 alin. (2) lit. a) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Se aprobă Codul-cadru de etică și deontologie universitară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 4 aprilie 2024. Nr. 305.  +  ANEXĂCODUL-CADRUde etică și deontologie universitară