LEGE nr. 209 din 20 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Obligațiile de plată ale Societății Comerciale «Termoelectrica» - S.A. către stat, reprezentând rambursarea de către Ministerul Finanțelor Publice a plasamentului efectuat de Merrill Lynch în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., datorate și neachitate până la data de 31 martie 2000, se sting parțial la nivelul contravalorii energiei electrice livrate în Republica Moldova, în valoare de 31.928.450 dolari S.U.A., la data de 31 martie 2000 prin cesionarea către stat, reprezentat prin Ministerul Industriei și Resurselor, a creanței Societății Comerciale «Termoelectrica» - S.A. decurgând din contractul cu Moldtranselectro Chișinău - Republica Moldova." 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Decontarea de către Ministerul Finanțelor Publice a contravalorii în dolari S.U.A. a energiei electrice livrate de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. în Republica Moldova se efectuează la cursul leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naționala a României, la data efectuării operațiunii de compensare.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Datoria Societății Comerciale «Termoelectrica» S.A. către stat, rezultată din plasamentul efectuat de Merrill Lynch pe piețele internaționale de capital și rambursata de Ministerul Finanțelor Publice, în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., înregistrată în conturile trezoreriei statului, se reduce cu suma corespunzătoare de 31.928.450 dolari S.U.A.  +  Articolul IIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 79/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  ------------