HOTĂRÎRE Nr. 625 din 2 octombrie 1992pentru înmatricularea în România a unor autovehicule şi remorcilor acestora, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărîrea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 21 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 594/1991 se completează după cum urmează:"ART. 5. - (6) Cetăţenii români repatriati şi persoanele care au dobîndit cetăţenia română, în condiţiile legii, pot inmatricula în România un singur autovehicul şi remorca, cu o vechime de cel mult 12 ani de la data fabricaţiei faţă de anul în care s-au efectuat formalităţile vamale în România."PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministru de interne,Victor BabiucMinistrul transporturilor,Traian Basescu---------------