HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 mai 2023pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023  Notă
  PENTRU A VIZUALIZA FORMA CONSOLIDATĂ A HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 521/2023, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ADUSE DE HOTĂRÂREA GUVERNULUI 687/2024, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI FORMA CONSOLIDATĂ LA DATA DE 1 IULIE 2024.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) și d) și al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă pachetele de servicii, respectiv pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, care sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 mai 2023.Nr. 521.  +  Anexa nr. 1ANEXĂcu privire la pachetele de servicii, respectiv pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază  +  Anexa nr. 2CONTRACT-CADRUcare reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate