HOTĂRÂRE nr. 403 din 19 aprilie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 25 aprilie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 183 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de stat  +  Anexa NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  +  Articolul 1 (1) Drepturile salariale ale asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, stabilite pentru luna martie 2001, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2001 corespunzător creşterii cotelor de contribuţii de asigurări sociale suportate de aceştia, potrivit prevederilor prezentelor norme, astfel încât veniturile nete sa nu fie diminuate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de baza brut lunar sau, după caz, indemnizaţia lunară bruta se majorează cu un procent diferenţiat, în raport cu câştigul salarial brut lunar realizat, astfel:
       
    Câştigul salarial brut lunar realizat (lei)Procentul de majorare (%)
    până la 10.920.0008,29
    10.920.001 - 11.830.0008,25
    11.830.001 - 12.350.0007,95
    12.350.001 - 12.740.0007,30
    12.740.001 - 13.650.0006,98
    13.650.001 - 14.170.0006,05
    14.170.001 - 15.210.0005,25
    15.210.001 - 16.120.0004,95
    16.120.001 - 18.070.0004,00
    18.070.001 - 19.370.0003,03
    19.370.001 - 21.320.0002,48
    21.320.001 - 24.570.0001,95
    24.570.001 - 29.120.0000,85
  (3) Asiguraţii al căror câştig salarial brut lunar se situeaza peste 29.120.001 lei nu beneficiază de majorarea drepturilor salariale. (4) Procentul de majorare a salariului de baza brut lunar, respectiv a indemnizaţiei, corespunzător transelor menţionate la alin. (2), se aplică o singură dată, la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 19/2000. (5) Agenţii economici sunt obligaţi sa identifice în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii sursele financiare necesare pentru creşterea salariului de baza brut lunar, în cuantumul prevăzut la alin. (2), fără a majoră volumul arieratelor sau, după caz, nivelul subvenţiilor. (6) La agenţii economici care au acordat cresteri salariale potrivit contractelor colective de muncă sau contractelor individuale de muncă până la data de 1 aprilie 2001 părţile semnatare pot conveni ca, în situaţiile în care majorările salariale acordate acoperă creşterile prevăzute la alin. (2), prevederile acestui alineat sa nu se mai aplice.
   +  Articolul 2Prevederile prezentelor norme se aplică în mod corespunzător personalului din sectorul bugetar, precum şi asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000.  +  Articolul 3Pentru categoriile de asiguraţi ale căror obligaţii de plată a contribuţiei de asigurări sociale pentru luna aprilie 2001 au fost calculate în baza reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 angajatorii vor efectua regularizările corespunzătoare rezultate din aplicarea prevederilor prezentelor norme, până la finele lunii mai 2001. -------