LEGE nr. 200 din 20 aprilie 2001privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 25 aprilie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 21 august 1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, emisă în temeiul art. 1 pct. 4 lit. o) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, ca urmare a abrogării acesteia prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------