ORDIN nr. 875 din 28 martie 2024referitor la cerințele specifice privind inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul ușor, monorai și transport urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 5 aprilie 2024    Având în vedere:– Referatul nr. 7.979/1 din 5.03.2024 al Direcției transport feroviar;– prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;– prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, în temeiul:– prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 16/2024 privind inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;– prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă cerințele specifice privind inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul ușor, monorai și transport urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Anexa nr. 10 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 934/2023 privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorai, calea de rulare și sistemul de energoalimentare al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 2 mai 2023, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Autoritatea Feroviară Română - AFER avizează toate documentațiile tehnice aprobate de beneficiar privind realizarea de lucrări la infrastructură din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul ușor, monorai și transport urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Autoritatea Feroviară Română - AFER efectuează inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică la toate produsele, serviciile și lucrările pentru materialul rulant și infrastructura din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul ușor, monorai și transport urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.  +  Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 28 martie 2024. Nr. 875  +  ANEXĂCERINȚE SPECIFICEprivind inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul ușor, monorai și transport urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu,de muzeu sau turistic