HOTĂRÎRE nr. 620 din 2 octombrie 1992privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se încadrează în grupa I de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal: a) fasonatorii şi corhanitorii din exploatările forestiere.  +  Articolul 2Se încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal: a) conducătorii auto şi ajutorii acestora care executa transportul tehnologic al materialului lemnos.  +  Articolul 3Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa I şi, respectiv, a II-a de muncă, se face de consiliile de administraţie împreună cu sindicatele din unităţi. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul industriei,Dan ConstantinescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul sănătăţii,Mircea MaiorescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu----------------