HOTĂRÂRE nr. 269 din 28 martie 2024privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie 2019, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.2. La anexă, precizările privind „Finanțarea investiției“ vor avea următorul cuprins:Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 269.------