DECRET nr. 72 din 13 martie 1978pentru aprobarea Statutului cooperării în producţie între întreprinderi industriale de stat şi cooperative meşteşugăreşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 16 martie 1978    În vederea modernizării şi utilizării depline a mijloacelor de producţie şi a forţei de muncă, introducerii tehnologiilor moderne, organizării ştiinţifice a producţiei, concentrarii, profilarii şi specializării acesteia, precum şi pentru reducerea consumului de materii prime şi energie, obţinerea unei eficiente economice superioare, satisfacerii cerinţelor populaţiei cu bunuri de consum şi a altor necesitaii ale economiei naţionale, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul cooperării în producţie între întreprinderi industriale de stat şi cooperative meşteşugăreşti, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Ministerele ale căror unităţi participa la activitatea de cooperare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti sînt obligate să asigure menţinerea, extinderea, modernizarea, diversificarea şi îmbunătăţirea producţiei bunurilor de consum ce se realizează în unităţile care cooperează, în vederea îndeplinirii integrale a programelor privind dezvoltarea producţiei bunurilor de consum pe economie. Schimbarea profilului unităţilor care participa la activitatea de cooperare se va putea face numai cu condiţia asigurării integrale a necesarului pe economie de asemenea bunuri.  +  Articolul 3Statutul cooperării în producţie între întreprinderi industriale de stat şi cooperative meşteşugăreşti se aplică în mod experimental. Pe baza rezultatelor obţinute în perioada de aplicare experimentala a statutului, Uniunea Central a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi ministerele interesate vor face, după un an, propuneri de imbunatatire a prevederilor acestuia.  +  Articolul 4Prevederile prezentului decret se aplică cu începere de la 1 martie 1978. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaSTATUT 13/03/1978